Copyright: EmEvn/shutterstock.com

Tiếng Việt- Vietnamesisch

Xin chào mừng các bạn! Trong trang này các bạn sẽ tìm thấy những chương trình của đài ERF và cộng tác viên của đài bằng Tiếng Việt.

Herzlich willkommen! In dieser Übersicht finden Sie verschiedene Angebote des ERF und seiner Partner in Vietnamesisch.

TWR

TWR 360: Christliche-Multimedia-Plattform

Chương trình truyền hình trên tất cả các kênh bằng Tiếng Việt qua chương trình cộng tác với TWR của chúng tôi. Sendeplan aller Sendungen in Vietnamesisch unseres Partnernetzwerks TWR.

Trực tiếp nghe qua đài- Live Stream

Mời nghe đài phát thanh Tin lành bằng Tiếng Việt.

Jetzt christliches Radio in Vietnamesisch hören.

Kinh thánh trên mạng- Bibel online

Bild: Uta Kroder / freeimages.com

Đọc Kinh thánh bằng tiếng Việt. Die Bibel in Vietnamesisch lesen.

Nghe Kinh thánh bằng tiếng Việt.Die Bibel in Vietnamesisch hören.

Qua Kinh Thánh: Học , nghiên cứu qua suốt Kinh Thánh.

Durch die Bibel ist ein ausführliches Bibelstudienprogramm, das den Hörer Vers für Vers durch die ganze Bibel führt.

Weitere Programme

Bild: jesusfilm.org

Nội dung Tin lành bằng Tiếng Việt.

Film JESUS in Vietnamesisch online ansehen.