ไทย - Thai

ขอยินดีต้อนรับ - รายการข้างล่างนี้เป็นรายการต่าง ๆ ภาคภาษาไทยของ ERF และขององค์การอื่น ๆ ที่มีพันธกิจร่วมกัน. 
Herzlich willkommen! In dieser Übersicht finden Sie verschiedene Angebote des ERF und seiner Partner in Thai.

 


รายการฟังออนไลน์ - Online anhören

ขอเชิญฟังรายการฟื้นฟูชีวิต  ที่ให้ความหวังและกำลังใจ  เรามีรายการใหม่ทุกอาทิตย์.
Hören Sie mutmachende Gedanken und Andachten in Thai, jede Woche neu.

© unsplash/pixabay.com

 

รายการ “คำตอบเพื่อชีวิต” - Anstoß

รายการ “พระคัมภีร์ทางอากาศ” - Durch die Bibel

รายการ “พระพร” - Segensworte aus aller Welt

รายการ “สตรีที่มีความหวัง” - Frauen mit Hoffnung

รายการ “หนึ่งนาทีกับพระเจ้า” - Spruch der Woche

รายการ “พระธรรมนำชีวิต” - Dranbleiben

รายการ "ประกายแห่งความหวัง" - Glanzlichter

คำอธิษฐานต้อนรับพระเยซู - Gebet - eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen


TWR

TWR 360: Christliche-Multimedia-Plattform

 

รายการออกอากาศเป็นภาษาไทยขององค์การ TWR (เป็นภาษาอังกฤษ) - Sendeplan aller Sendungen in Thai unseres Partnernetzwerks TWR (auf Englisch).

รายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจของ TWR ในประเทศไทย (เป็นภาษาอังกฤษ) - Über die Arbeit unseres Partners TWR in Thailand (auf Englisch).


ถ่ายทอดสด - Live Stream/ Radio

ฟังรายการวิทยุคริสเตียนเป็นภาษาไทย - Jetzt christliches Radio in Thai hören:

© Alan Levine/flickr.com

 

เสียงสันติ - Voice of peace

องค์การประกาศข่าวประเสริฐทางวิทยุในเอเซียอาคเนย์ - FEBC Thailand


 ฟังและอ่านพระคัมภีร์ออนไลน์ - Bibel online

© Uta Kroder/freeimages.com

ฟัง พระคัมภีร์ไทย - Bibel in Thai anhören.

อ่าน พระคัมภีร์ไทย - Bibel in Thai lesen.


รายการอื่น ๆ - Weitere Angebote

© jesusfilm.org

 

Film JESUS ดูภาพยนต์ “พระเยซู” ออนไลน์ - Film JESUS online ansehen.

Saisampan – สายสัมพันธ์ องค์การคริสเตียนไทย-เยอรมันในเยอรมนี - Saisampan - Thai-Christen in Deutschland.